Sản Phẩm Cho Bê Tông

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc AcrylicA 

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Silicate S 

Phụ gia siêu dẻo tạo cường độ cao & sớm cho bê tông 

Phụ gia giảm nước & kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông 

Phụ gia chống thấm cho bê tông 

Phụ gia chống thấm, chống xâm thực cho bê tông 

Phụ gia bù co ngót hỗ trợ cho vữa bơm 

Phụ gia siêu dẻo cao cấp cho bê tông chảy và bê tông đúc sẵn 

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao cho bê tông thương phẩm 

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao 

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao 

Phụ gia siêu dẻo tầm cao và duy trì độ sụt cho bê tông mác cao 

Phụ gia siêu dẻo cao cấp cho bê tông đúc sẵn 

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt cao cấp cho bê tông chảy 

Phụ gia siêu dẻo cao cấp cho bê tông đúc sẵn 

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao 

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao 

Phụ gia siêu dẻo cải tiến, duy trì độ sụt cho bê tông thương phẩm. 

Phụ gia siêu sẻo cải tiến, duy trì độ sụt và tháo khuôn sớm 

Phụ gia siêu dẻo cải tiến & duy trì độ sụt cao cấp cho bê tông mác cao 

Phụ gia siêu sẻo cải tiến, duy trì độ sụt cực tốt cho bê tông mác cao 

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt cao cấp cho bê tông mác cao 

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt cao cấp cho bê tông mác cao 

Phụ gia siêu dẻo giảm nước cao cấp cho bê tông đúc sẵn 

Hợp chất tháo dỡ ván khuôn 

Phụ gia cho bê tông phun dạng lỏng không Alkali dùng phun khô và ướt 

Chất ức chế cho bề mặt bê tông 

Phụ gia giảm nước & kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông 

Phụ gia siêu dẻo, duy trì độ sụt & tạo cường độ sớm cho bê tông 

Phụ gia giảm nước tầm cao & duy trì độ sụt cho bê tông 

Phụ gia giảm nước & duy trì độ sụt tầm cao cho bê tông 

Phụ gia giảm nước & duy trì độ sụt tầm cao cho bê tông 

Phụ gia dạng lỏng chống xâm thực 

Sản Phẩm Cho Sàn Công Nghiệp

Lớp phủ tăng độ bóng và chống mài mòn cho bê tông 

Chất làm cứng nền trộn sẵn 

Lớp lót/ phủ Epoxy đa năng không màu 

Lớp phủ epoxy đa năng cho nền bê tông, vữa, kim loại 

Vữa tự san phẳng gốc cement polymer cải tiến 

Lớp phủ tự san bằng gốc nhựa epoxy 

Lớp phủ sàn Epoxy màu gốc nước 

Sơn phủ gốc polyurethane 

Chất làm cứng nền trộn sẵn - Cốt liệu kim loại 

Hợp chất tăng cường độ cứng và đặc chắc cho bề mặt bê tông dạng lỏng 

Lớp lót gốc Epoxy hệ nước 

Vữa Rót Không Co Ngót - Định Vị

Vữa rót không co ngót gốc epoxy cường độ cao, sớm 

Vữa tự san phẳng gốc xi măng - polymer cải tiến 

Vữa rót không co ngót gốc xi măng 

Vữa rót không co ngót cường độ cao 

Vữa rót kết cấu không co ngót 

Vữa đệm không co ngót 

Vữa xây tô trộn sẵn 

Vữa chà joint cho gạch trong ngoài 

Vữa dán gạch polymer cải tiến 

Sản Phảm Sửa Chữa Và Bảo Vệ

Vữa sửa chữa bề mặt bê tông 

Hợp chất trám khe co giãn Polyurethane 

Lớp kết nối sửa chữa và bảo vệ cốt thép 

Vữa sửa chữa và dặm vá gốc Polymer 

Tác Nhân Kết Nối Cường Độ Cao

Lớp phủ gốc Epoxy – Hắc ín – dầu công nghệ cao cho bê tông và thép 

Chất kết dính bê tông và các vật liệu gốc Epoxy 

Vữa kết nối Epoxy hai thành phần 

Epoxy lỏng bơm trám khe nứt gia cường bê tông 

Sản Phẩm Chống Thấm

Hợp chất chống thấm đàn hồi hai thành phần 

Hợp chất chống thấm siêu đàn hồi thế hệ mới 

Phụ gia chống thấm cho vữa 

Hợp chất chống thấm mao dẫn bê tông và vữa 

Nhũ tương chống thấm đàn hồi 

Hợp chất bảo vệ, chống thấm, chống rêu mốc 

Hợp chất chống thấm cho gạch – ngói 

Hợp chất đẩy nước và chống thấm vô hình 

Chất cản nước đông cứng nhanh dạng bột 

Hợp chất đông cứng nhanh cho xi măng dạng lỏng 

Hợp chất chống thấm và bảo vệ bê tông 

Băng trương nở cho các khe nối 

Phụ gia chống thấm cho vữa 

Tác nhân kết nối và chống thấm cho vữa 

Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi gốc bitum polymer 

Hợp chất chống thấm gốc PU siêu đàn hồi hệ dung môi 

Hợp chất chống thấm hai thành phần gốc PU hệ nước 

Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng 

Phụ Gia Trợ Nghiền Cho Sản Xuất Xi Măng

Phụ gia trợ nghiền tầm cao cho xi măng 

Phụ gia trợ nghiền cho xi măng