Dự án -> Nhà máy xi măng

Danh sách các nhà máy xi măng đã và đang sử dụng sản phẩm phụ gia trợ nghiền của Vinkems:

Stt

Nhà máy xi măng

Khách hàng

Phụ gia sử dụng

1

Xi măng Yên Bình

Cty CP xi măng Miền Bắc

Vinkems® TNC-379

2

Xi măng Xuân Thành

Tập đoàn Xuân Thành

Vinkems® TNC-379

3

Xi măng Hoàng Long

Cty xi măng Hoàng Long

Đang thử nghiệm

4

Xi măng The Vissai

Tập đoàn Hoàng Phát Vissai

Đang thử nghiệm

5

Xi măng Fico

Cty xi măng Fico Tây Ninh

Đang thử nghiệm

6

Xi măng Hà Tiên

Cty xi măng Hà Tiên

Đang thử nghiệm