Sản Phẩm Cho Bê Tông


Vinkems® CONCURE A

Giá: Liên hệ

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc AcrylicA 

VINKEMS® CONCURE S

Giá: Liên hệ

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Silicate S

Vinkems® CONREX 306

Giá: Liên hệ

Phụ gia giảm nước tầm cao & duy trì độ sụt cho bê tông 

Vinkems® CONREX 306NT

Giá: Liên hệ

Phụ gia giảm nước & duy trì độ sụt tầm cao cho bê tông 

Vinkems® CONREX HS

Giá: Liên hệ

Phụ gia siêu dẻo tạo cường độ cao & sớm cho bê tông 

Vinkems® CONREX RCA

Giá: Liên hệ

Phụ gia giảm nước & kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông 

Vinkems® CONREX RT

Giá: Liên hệ

Phụ gia siêu dẻo, duy trì độ sụt & tạo cường độ sớm cho bê tông 

Vinkems® CONREX SCC

Giá: Liên hệ

Phụ gia giảm nước & duy trì độ sụt tầm cao cho bê tông 

Vinkems® CONREX-RMC

Giá: Liên hệ

Phụ gia giảm nước & kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông 

Vinkems® CRETE NP

Giá: Liên hệ

Phụ gia chống thấm cho bê tông 

Vinkems® FUME D (N)

Giá: Liên hệ

Phụ gia chống thấm, chống xâm thực cho bê tông 

VINKEMS® MORAD-M

Giá: Liên hệ

Phụ gia bù co ngót hỗ trợ cho vữa bơm 

VINKEMS® POLY 139N

Giá: Liên hệ

Phụ gia siêu dẻo cao cấp cho bê tông chảy và bê tông đúc sẵn 

Vinkems® POLY 168

Giá: Liên hệ

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao cho bê tông thương phẩm 

VINKEMS® POLY 168F

Giá: Liên hệ

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao 

Hiển thị 1 đến 15 trong tổng số 34 (3 Trang)