VINKEMS® BENTONITE WATERSTOP

Băng trương nở cho các khe nối 

Bentonite Waterstop là một vật liệu ngăn nước, sử dụng cho các khe nối, mạch ngừng trong bê tong. Bentonite Waterstop được chế tạo từ những vật liệu bền vững như cao su thiên nhiên và vữa sét bentonite linh hoạt, giãn nở khi tiếp xúc với nước, không gây tác động tiêu cực với môi trường, không giống như cao su butin và cao su cloropen.


    Người đăng: admin
  • Hạng mục sản phẩm: Sản Phẩm Chống Thấm
  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1086