VINKEMS® EPOTAR

Lớp phủ gốc Epoxy – Hắc ín – dầu công nghệ cao cho bê tông và thép 

Vinkems® Epotar là chất phủ kháng hóa chất, hai thành phần, có hàm lượng dung môi thấp gốc epoxy – hắc ín – dầu kết hợp với chất độn vô cơ.


    Người đăng: admin
  • Hạng mục sản phẩm: Tác Nhân Kết Nối Cường Độ Cao
  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 1106

Bài viết liên quan